Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van MJ Contentcreatie (Martyn de Jong Fotografie).

1.0 ALGEMEEN

1.1 Door het afnemen van een dienst of product van Martyn de Jong Fotografie gaat u akkoord met deze voorwaarden. U verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.

1.2 Indien er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de algemene voorwaarden kunt u dat binnen 7 dagen bij Martyn de Jong Fotografie melden.

1.3 Martyn de Jong Fotografie behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

2.0 BOEKINGEN

2.1 Boekingen vinden enkel plaats via Martyn de Jong. 

2.2  Na het bespreken van de opdracht ontvangt de klant een kalender-uitnodiging ter bevestiging van de afspraak en ter akkoord van de algemene voorwaarden. 

2.3 Na bevestiging ontvangt de klant een betaalverzoek voor een aanbetaling van 20%. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van het geoffreerde totaalbedrag.

2.2 Wanneer de aanbetaling is voldaan, is de afspraak definitief bevestigd.

3.0 ANNULERING DOOR DE KLANT

Martyn de Jong Fotografie hanteert de volgende voorwaarden bij annuleren zonder geldige reden. De annuleringsregels zijn bedoeld om de tijd en middelen van Martyn de Jong Fotografie te respecteren. 

3.1 Bij een annulering tot 30 dagen voor aanvang is annuleren kosteloos. De volledige aanbetaling wordt gerestitueerd. 

3.2 Bij een annulering tot 21 dagen voor aanvang wordt de aanbetaling van 20% niet gerestitueerd.

3.3 Bij een annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.

3.4 Tot 7 dagen voor aanvang wordt 75% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.

3.5 Bij een annulering tot 7 dagen of korter van tevoren, wordt 100% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht, inclusief eventuele gemaakte onkosten.

3.6 Het is aan Martyn de Jong om te bepalen of u in aanmerking komt voor restitutie en/of een geldige reden heeft voor annuleren.

4.0 VERPLAATSING DOOR DE KLANT

4.1 U kunt tot 30 dagen voor aanvang de gemaakte afspraak kosteloos verplaatsen.

4.2 Bij een verplaatsing tot 21 dagen voor aanvang wordt 10% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.

4.3 Bij een verplaatsing tot 14 dagen voor aanvang wordt 20% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.

4.4 Bij een verplaatsing tot 7 dagen voor aanvang wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.

4.5 Verplaatsing geldt enkel bij een datum binnen 30 dagen, mits de fotograaf beschikbaar is. Anders wordt verplaatsing gezien als annulering.

5.0 NO-SHOW

5.1 In het geval van een no-show, waarbij de klant zonder voorafgaande kennisgeving afwezig is op het geplande tijdstip van de fotoshoot, heeft Martyn de Jong Fotografie het recht om het volledige bedrag van de fotoshoot in rekening te brengen.

5.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdig te annuleren of de afspraak te verzetten volgens de geldende annuleringsvoorwaarden.

6.0 ANNULERING DOOR MARTYTN DE JONG FOTOGRAFIE

6.1 In geval van extreme onvoorziene omstandigheden behoudt Martyn de Jong Fotografie het recht om een fotoshoot te annuleren.

6.2 In geval van annulering door de fotograaf wordt de volledige aanbetaling gerestitueerd aan de klant.

7.0 BEELDLEVERING

7.1 Uit de fotoshoot wordt door Martyn de Jong Fotografie een voorselectie gemaakt van de beste geschoten beelden.

7.2 Uit deze onbewerkte selectie kiest de klant de vooraf overeengekomen hoeveelheid favoriete foto’s die zullen gelden al de definitieve keuze.

7.3 Na het maken van de selectie komt de galerij met onbewerkte beelden definitief te vervallen.

7.4 Onbewerkte bestanden worden niet geleverd en zijn geen onderdeel van de gemaakte overeenkomst.

7.5 Martyn de Jong Fotografie zal de definitieve klantselectie uiterlijk binnen 14 dagen bewerken en aanleveren, geteld vanaf de datum van aanlevering van de klant. 

7.6 Zowel de definitieve beelden als de ruwe bestanden worden getracht om minimaal 1 jaar te worden bewaard door Martyn de Jong Fotografie. Aan deze extra dienst kunnen geen rechten worden ontleend.

8.0 PUBLICATIE-EN BEELDRECHT

8.1 Door het aangaan van een fotoshoot met Martyn de Jong Fotografie geeft de klant automatisch toestemming voor het gebruik en de publicatie van de verkregen beelden door Martyn de Jong Fotografie voor promotionele, marketing-, portfolio- en andere niet-commerciële doeleinden.

8.2 De klant stemt ermee in de verkregen beelden enkel voor eigen kanalen (website, sociale media, gedrukte media) te gebruiken zijn, en niet ingezet mogen worden voor commerciële doeleinden, of voor de verkoop aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen met Martyn de Jong Fotografie.

8.3 Martyn de Jong Fotografie behoudt het auteursrecht op alle geleverde beelden.

9.0 KLACHTEN

9.1 Klanten die ontevreden zijn over de geleverde diensten worden vriendelijk verzocht om hun klacht binnen 7 dagen schriftelijk in te dienen bij Martyn de Jong Fotografie.

9.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. 

9.3 Klachten die na deze termijn worden ontvangen, kunnen mogelijk niet in behandeling worden genomen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

23-01-2024

Using Format